Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 
NEWSLETTER
 
| Text size
   

Billboard Greek AirplayΠαπαρίζου Έλενα
Baby It's Over
Billboard Hot 100Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe
Billboard 200Linkin Park
Living Things
Dance Club SongsEva Simons
I Don't Like You
MTV Hit ListRihanna
Where Have you Been

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ mysterytales.eu

Αντικείμενο και σκοπός του διαδικτυακού τόπου mysterytales.eu είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του σχετικά με την εγχώρια και διεθνή μουσική βιομηχανία καθώς και τη μουσική και την ψυχαγωγία γενικότερα. Γνώμονας της πρωτοβουλίας αυτής είναι η παροχή στους χρήστες υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ενημέρωσης στο Διαδίκτυο.

Το mysterytales.eu προσφέρει μια πλούσια συλλογή σελίδων, επιλογών, πληροφοριών και υπηρεσιών, σε περίπτωση δε ανανέωσής τους, οι νέες υπηρεσίες, πληροφορίες κλπ υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Με την εξαίρεση του υλικού που ανήκει σε τρίτους, το κάθε μορφής περιεχόμενο (ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, σήματα) αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία του mysterytales.eu, των δικαιοπαρόχων του και όσων αντλούν δικαιώματα από αυτούς (εφεξής “το mysterytales.eu”) και προστατεύεται από τις σχετικές ημεδαπές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθετικές διατάξεις.
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, έκδοση, μεταγλώττιση, αποθήκευση, διαμόρφωση, τροποποίηση, αποθήκευση των σελίδων του mysterytales.eu με οποιονδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που αναρτώνται στο mysterytales.eu για κατασκευή βάσεων δεδομένων καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης mysterytales.eu. Συνεπώς ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαραγάγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιοδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του mysterytales.eu.
Η αυτή προστασία ισχύει και για τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν περιλαμβάνονται στις σελίδες του mysterytales.eu.

Το περιεχόμενο του mysterytales.eu είναι μία προσφορά προς τον επισκέπτη και εν γένει προς τους χρήστες του Διαδικτύου και οι πληροφορίες που το συναπαρτίζουν δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες, χρονικά ακριβείς, πλήρεις, κατάλληλες ή άρτιες. Το mysterytales.eu καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημοσιεύει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, ωστόσο ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Συνεπώς , η χρήση του mysterytales.eu γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν (“as is”), χωρίς καμία απολύτως εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Το mysterytales.eu δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή συγγενικές ιστοσελίδες ή servers δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Το mysterytales.eu αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου υπηρεσιών.

Το mysterytales.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση.
Το mysterytales.eu δεν ευθύνεται για την επικοινωνία/τυχόν συναλλαγή του χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο mysterytales.eu.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή απλών συνδέσμων (links) είναι ανεξάρτητες από το mysterytales.eu και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Το mysterytales.eu, οι δικαιοπάροχοί του καθώς και όσοι αντλούν δικαιώματα από αυτούς (licensees) δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε χρήστη του mysterytales.eu από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήθηκε πρόσβαση μέσω αυτού και οι οποίες παρέχονται από άλλες εταιρίες. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους τυχόν παραπέμπει το mysterytales.eu μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό του και συνεπώς το mysterytales.eu δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα, την πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους καθώς και τη συμμόρφωσή τους ή μη προς οποιαδήποτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθετική διάταξη.

Το mysterytales.eu δύναται να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του τη δυνατότητα λήψης εβδομαδιαίου newsletter. Ο χρήστης εγγράφεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο με τη θέλησή του συμπληρώνοντας στο οικείο εικονίδιο έναν αληθή και ισχύοντα προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα λαμβάνει εβδομαδιαία ενημέρωση.
Προϋπόθεση χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί α) η αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που δίδονται στην υπηρεσία, β) η διαρκής ενημέρωση των στοιχείων αυτών σε περίπτωση που μεταβληθούν και γ) η μη χρήση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκουν σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει και εν γένει η χρήση λογαριασμών που δεν δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς την σύνδεση ορισμένου ατόμου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Σε περίπτωση που το mysterytales.eu λάβει ειδοποίηση ως προς την παραβίαση των αμέσως ανωτέρω εκτεθεισών προϋποθέσεων χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής του λογαριασμού αυτού, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων για κάθε ζημία καθώς και ηθική βλάβη.
Εξάλλου η αλληλογραφία (newsletter) που θα λαμβάνεται κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας ορίζεται ως επιθυμητή και αποστέλλεται μόνον κατόπιν αιτήσεως του χρήστη.
Επίσης το mysterytales.eu επιφυλάσσει υπέρ του τη δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισμών μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι αιτήσεις συμμετοχής καταγράφονται μόνο για τις ανάγκες του εκάστοτε διαγωνισμού. Το mysterytales.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής των στοιχείων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται κατωτέρω. Το mysterytales.eu καθορίζει κάθε φορά τους ειδικότερους όρους συμμετοχής σε διαγωνισμούς και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής τους κατά πάντα χρόνο και ανεξαρτήτως λόγου.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του mysterytales.eu καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η είσοδος και πλοήγηση στον δικτυακό τόπο www.mysterytales.eu συνιστά και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης όπως είναι (“as is”). Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  1. Το παρόν καλύπτει τις περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του mysterytales.eu. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του mysterytales.eu και για την υπεύθυνη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτό, η αδειούχος εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Εν είδει γενικής ρήτρας και δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, το mysterytales.eu σε καμία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (της αμέλειας συμπεριλαμβανομένης) δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και γνώση των παρόντων όρων.

  2. Προσωπικά στοιχεία χρηστών του mysterytales.eu χρησιμοποιούνται για την παροχή προσωπικών υπηρεσιών στους χρήστες και μόνον όταν οι χρήστες έχουν ζητήσει τις εν λόγω υπηρεσίες παρέχοντας τα προσωπικά στοιχεία τους (εν προοκειμένω την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για την χρήση της υπηρεσίας newsletter) ή όταν εισέρχονται στα προωθητικά προγράμματά του. Προσωπικά δεδομένα χρηστών κρατώνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τη διεκπεραίωση της σχετικής υπηρεσίας ή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. To mysterytales.eu δίνει την ευχέρεια στους χρήστες/επισκέπτες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διορθώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους κατά πάντα χρόνο κάνοντας χρήση της σχετικής υπηρεσίας. Το mysterytales.eu δεν διοχετεύει προσωπικά δεδομένα προς τρίτους, παρά μόνο εάν έχει εξασφαλίσει την προς τούτο ρητή συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών.

  3. Γνωστοποιείται στους επισκέπτες του mysterytales.eu ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων του μη προσωπικές πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται αυτόματα με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου («cookies»), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και τη διευκόλυνση της χρήσης της. Η ύπαρξη cookies [μικρό αρχείο κειμένου] είναι συνήθως αναγνωρίσιμη και παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησής τους. Επίσης, στο mysterytales.eu μπορεί να τοποθετούνται διαφημίσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και δοθεί από τρίτους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να τοποθετήσουν cookies στο computer σας που συλλέγουν πληροφορίες για εσάς και τη χρήση του Internet που κάνετε. H εταιρία μας δεν ευθύνεται για τη συλλογή ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω των παραπάνω διαφημίσεων.

  4. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι (links) με άλλα sites. Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν ούτε για τυχόν χρήση από αυτούς των προσωπικών σας δεδομένων. Το αυτό ισχύει και για τους διαφημιζομένους στο mysterytales.eu

  5. Με δεδομένο ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Internet δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής, η εταιρία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της μετάδοσής τους, με συνέπεια η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται με ευθύνη του κάθε αποστολέα ή χρήστη.

  6. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται στους χρήστες να επισκέπτονται συχνά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.